Emlak Konut

EN AR
EMLAK KONUT GYO Bilgi Güvenliği Politikası

§  Hissedarlar, yükleniciler ve ilgili üçüncü taraflara ait bilgilerin gizliliğini sağlamak amacıyla;

§  Bilgi Güvenliğine ilişkin olarak, Yasaların, Standartlarının ve ilgili diğer mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmek,

 §  Bilgi varlıklarının korunması ve saklanmasına ilişkin faaliyetleri ve görevleri yerine getirmek,

 §  Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,

 §  Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmak için, personelin teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirecek eğitimler gerçekleştirmek,

 §  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmektir.