Emlak Konut

SATIŞLAR Satış İhaleleri

 

 • No
 • İhale Adı
 • İhale Tarihi
 • Detay
 • 1
 • “11.07.2019 Tarihli 2 Adet Muhtelif Taşınmaz İhalesi” ile ilgili olarak aşağıda belirtilen adımların, en geç 10/07/2019 tarihi saat: 17:00’a kadar İstekliler tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

  1. Adım: İsteklilerin, Geçici Teminat Bedellerini, nakit ya da teminat mektubu şeklinde vermeleri gerekmektedir. (Bilgi: İhale Şartnamesi Madde:12)

  2. Adım: İstekliler, Geçici Teminat Mektuplarını (teminat nakit ise dekontlarını) ve İhale Şartnamesi Madde:11’de belirtilen diğer evraklarını Emlak Konut Genel Merkezine (Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2 B (BatıAtaşehir) Ataşehir/İSTANBUL) teslim etmeleri gerekmektedir.

  3. Adım: Evrakların eksiksiz teslim edilmesi ve istekli tarafından Açık Artırmaya Katılım ve Yüklenim Belgesinin imzalanması durumunda, Şirketimiz yetkilileri İstekliye İhale Bayrağını teslim edecektir. Buraya kadar izlenecek tüm adımların en geç 10/07/2019 tarihi saat 17:00’a kadar yerine getirilmesi gerekmektedir.

  4. Adım: İstekliler, İhalenin yapılacağı 11/07/2019 tarihi saat 11:00’da Emlak Konut Genel Merkezinde (Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2B (Batı Ataşehir) Ataşehir/İSTANBUL) adresinde, yanlarında ihale bayrakları, kimlik asılları, şirket ise imza sirküleri ve şirket kaşeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

 • 11/07/2019
 • 1-İhale Şartnamesi ve Ekleri
  2-Satış Vaadi Sözleşmesi
  3-Taşınmaz Listesi
  4-Taşınmazlara Ait Görseller